Ny Release den 17 december (R4) | Xledger Sverige

Ny Release den 17 december (R4)

Lördagen den 17 december implementerades en ny release av Xledger.

Några exempel på förbättringar och ny funktionalitet är:

  • Ny funktionalitet för medlems- och donationshantering
  • Genomgående stöd med kod på våra kontakter på inkommande fakturor
  • Ny PDF-rapport för flextid
  • Ny vy som visar inköpsorder och tillhörande LG och AP verifikat
  • Ny funktionalitet för konteringsregler.

 

Affärssystem för projektbaserad verksamhet

Läs om alla nyheter i release notes som du hittar när du är inloggad i Xledger eller kontakta oss om du vill ha detaljerade beskrivningar i en PDF!

Publicerad den av Xledger