5 000 verksamheter nyttjar Xledger | Xledger Sverige

5 000 verksamheter nyttjar Xledger

5 000 organisationer nyttjar Xledger

Xledger har nått ännu en milstolpe – mer än 5 000 företag, koncerner, ideella föreningar och ekonomibyråer använder idag Xledger. Under 2013 tillkom mer än 1 000 nya verksamheter! Vår koncernchef Helge Strømme kommenterar:

”Vi har bevisat vårt värde och vår förmåga att leverera. Det här är bara början – Xledgers potential är enorm.”

Glada kunder som använder affärssystemet XledgerDe över 5 000 verksamheter är olika stora och kommer från många olika branscher. Xledgers moduler och funktioner har utvecklats för att svara mot behoven hos företag inom tjänstesektorn och ideella föreningar som har stora krav på uppföljning av ekonomi och projekt. Systemet har också effektivt stöd för avancerad inköps. och lagerstyrning. Xledger kan minska stora kostnader genom att rationalisera bort flera system och automatisera mycket av traditionell administration, bland annat tack vare vår bankreskontra.

Dessutom finns en unik koncern- och multiklienthantering. Den erbjuder ekonomibyråer en flexibel arbetsdelning som gör det enkelt att dela upp arbete internt och med klienter, eller motsatt, med ekonomibyrån.

Publicerad den av Xledger