5 fördelar med e-faktura | Xledger Sverige

5 fördelar med e-faktura

Det finns många fördelar med att fakturera digitalt, här kommer ett urval.

undvik-pappershogar-med-inbyggd-scanning

1. Du automatiserar stora delar av arbetet och fakturan skickas från ditt faktureringssystem direkt till mottagaren. Du slipper hela processen med att skriva ut och lägga fakturor i kuvert, plus att du sparar kostnad för kuvert och porto.

2. Du slipper händelser som att fakturan inte når fram till mottagaren vilket brukar innebära ännu mer administration och eventuellt kreditering av påminnelse- och inkassoavgifter. Med elektronisk faktura kan du se status på utskicket och då få felmeddelande när något inte kommer fram som planerat.

3. E-faktura förenklar även fakturamottagningen hos kunden eftersom automatiseringen minskar det manuella arbetet och därigenom antalet misstag som görs och går snabbare.

4. Det minskade användandet av pappersfakturor ger också miljövinster då företag minskar pappersanvändandet.

5. Ekonomistyrningsverket har rekommenderat regeringen att införa ett lagkrav på elektronisk faktura till offentlig sektor till november 2018. Motiveringen är de stora besparingsmöjligheterna i tid och pengar som det skulle innebära.

Publicerad den av Xledger