Avancerade uppföljningsbehov | Xledger Sverige

Avancerade uppföljningsbehov

Affärssystem för företag med avancerade behov av uppföljning

Har du koll på uppföljningen?

Med Xledgers inbyggda rapport- och frågeverktyg har du alltid full kontroll på din verksamhet.

Xledger ger med sin inbyggda rapportgenerator, 12 valfria dimensioner, projekt som förs i huvudboken och rollbaserad behörighetsstyrning fantastiska möjligheter till uppföljning. Du kan själva enkelt skapa anpassade rapporter så att t.ex. ledning, ägare, linjechefer och projektledare får direkt beslutsunderlag utifrån sitt perspektiv.

När alla anställda direkt på skärmen ser hur verksamheten och projekten går, slipper ekonomiavdelningen mycket av rapportarbetet samtidigt som dyra BI-lösningar eller integrationer mot rapportverktyg kan undvikas. Exempel på branscher där detta behov ofta är avgörande är ideella sektorn där stora krav ställs på att snabbt och enkelt få fram uppföljning baserat på sina givares olika krav och företag som har stora krav på försäljningsuppföljning för provision och säljanalyser.

XGL, Xledgers anpassningsbara kodsträng med tolv fria dimensioner som vi själva har kunnat definiera, gör det möjligt att klara till exempel SIDA:s krav på rapportering och förenklar givarrapporteringen avsevärt

Olof Sjögren, Finance manager/Controller på ILAC

Läs mer om ILAC  >>

Alla användare i systemet har en roll-anpassad startsida som ger en snabb överblick. Den inbyggda onlinerapporteringen gör också att användarna själva enkelt kan ta ut och analysera information från övergripande nivå ned till minsta detalj.

Förr var det kö utanför mitt kontor för att de budgetansvariga skulle få utskrifter av sina budgetuppföljningar. Xledger leder till att vi höjer kompetensnivån internt då de projektansvariga nu jobbar själva i affärssystemet.

Katja Mannerla, Ekonomiansvarig Insamlingsstiftelsen Kvinna till Kvinna

Läs mer om Kvinna till Kvinna >>