Bokföring 1 och 2 | Xledger Sverige

Bokföring 1 och 2

Bokföring 1 och 2 är för dem som är bokföringsansvariga eller arbetar med bokföring. Målet är att ge kursdeltagaren en introduktion till grundläggande redovisningsfunktioner som bokföring av verifikat, fakturering, momsredovisning och grundläggande analys och rapportering. Kurserna är baserade på rollen Bokföringsansvarig.

Innehåll Bokföring 1:
   • Introduktion till Xledger
   • Inkommande leverantörsfakturor
   • Korrigering verifikat
   • Fakturering
   • Momsredovisning
   • Analys och rapportering
   • Inställningar och underhåll

 

Innehåll Bokföring 2:

   • Konteringsdimensioner
   • Attestflöde för leverantörsfakturor
   • Avancerad fakturering
   • Bank
   • Budget
   • Anläggning
   • Inställningar
   • Underhåll
Regnskap 1