BTB väljer Xledger | Xledger Sverige

Byggnadstekniska Byrån

Byggnadstekniska byrån

”Leverentörsfakturaprocessen, från inscanning, attest till betalning och automatisk matchning är det allra bästa med systemet!”

btb-retina

Info

Kontor i: Stockholm, Jönköping och Uppsala

Bransch: Teknikkonsulter inom bygg och anläggning

Affärsystem innan Xledger: Visma administration, Visma Tid

Användande: Fakturering, Tidrapportering, Bokföring och Projektuppföljning

BTB är ett expansivt företag, konsulterade inom byggsektorn med omrking 100 anställda. De har en bred erfarenhet inom så väl nybyggnad som om- och tillbyggnad. Projekten omfattar alla skeden inom husbyggnadsområdet med inriktning på byggnadskonstruktion, stomprojektering, byggteknik, grundläggningar samt geoteknik.

Vad är resultatet?

Med Xledger har vi fått en bättre uppföljning av projekten och en tydligare överblick. Det är en stor fördel med webbaseringen för åtkomst från distans. De flesta av oss använder Xledger Touch för attest och tidrapportering.
När jag började arbeta här år 2009 var vi ett mindre bolag. Vi växer snabbt och behöver ett integrerat affärssystem. Valet föll då på Xledger som innefattar funktioner som tidrapportering, fakturering och bokföring.

Vad blev lösningen?

Vi tyckte Xledger kändes modernt med sin webbasering och baknintegration samt upplägget att man betalar för det man faktiskt använder.Det var smidigt att sätta igång då inga licenser, servrar eller installationer behövdes.

Maria Swedenrose, Ekonomiansvarig

Erik Löb – VD