Chefsnätverket Close | Xledger Sverige

Chefsnätverket Close

”Xledger är ett modernt affärssystem som är lätt att arbeta med”
Close Chefsnätverk

close_logo

Info

Kontor i: Göteborg, Stockholm & Malmö
Bransch: Nätverk
Affärsystem innan Xledger: Hogia via en extern byrå
Användande: Fakturering, Rapporter, Attestflödet

Vad är resultatet?

Jag upplever Xledger som ett modernt affärssystem som är nårbart och lätt att arbeta med. Xledger erbjuder ett intuitivt arbetssätt. Ett exempel är all hantering av bolagets löpande flöden så som reskontra och avstämningar av löpande affärstransaktioner. En tidsbesparing. Smidigt att integrera med andra nyckelsystem i bolaget vilket var en nödvändighet för oss.

Vad var utmaningen?

Vi hade vår ekonomi externt och för oss var det ytterst kritisk att hitta ett system som dels inte var alltför kostsamt i form av drift och licenser, erbjöd god säkerhet och integrerbarhet med våra andra system samt kunde erbjuda ett flexibelt och modernt arbetssätt. En annan viktig faktor var att inte ha flera separata moduler, eller system som skulle skötas lokalt med allt vad det kan innebära. Och i efterhand kan jag säga att Xledger erbjuder både flexibilitet och känslan av ett och samma system trots bredden av moduler för stöd av olika affärsprocesser.

Vad blev lösningen?

Efter noga övervägande med andra affärssystem och jämförelsen så som smidighet, prisbild och möjligheten att växa valde vi Xledger. Tillsammans med Xledgers projektledare kunde vi på ett strukturerat sätt ta oss igenom integrationer och uppsättning av affärssystemet.

 

Rolando Aravena V, CFO Chefsnätverket Close AB