Ekonomibyråer väljer Xledger | Xledger Sverige

Ekonomibyråer

Xledgers grundare kommer från Norge, där strategin har varit att växa primärt med ekonomibyråer som partners. Vi har i Norge nära 100 ekonomibyråpartners som antingen säljer både nyttjanderätten av Xledger och egna outsourcingtjänster, eller endast säljer sina outsourcingtjänster baserat på Xledger. Xledger i Sverige har under de första åren fokuserat på direktförsäljning av affärssystemet för att skaffa oss ett bra referensunderlag. Vi har redan några utvalda partners, men det är dags för oss att satsa på ännu fler.

Vill du utveckla din ekonomibyrå med ett modernare affärssystem som ger nöjdare kunder?

Varför så många ekonomibyråer har valt Xledger är för att affärssystemet:

  • Möjliggör flexibel arbetsdelning
  • Har en unik multiklient- och koncernhantering
  • Är från början byggt för att hantera stora volymer
  • Ökar lönsamheten genom reducerat behov av manuell administration

Effektiv arbetsdelning minskar dubbelarbete

Affärssystemet säkerställer en effektiv och helt flexibel arbetsdelning mellan byrå och klient. Ni och era kunder kan dela upp arbetet precis som ni själva föredrar. Ett vanligt upplägg är till exempel att ekonomibyrån driftsätter vårt affärssystem, sköter bokföring och eventuellt lönesystem. Kunden tidrapporterar, gör reseräkningar, godkänner betalningar och följer upp verksamheten med exakt samma realtidsdata direkt i samma affärssystem.

Xledger minskar dubbelarbete. Ingen av parterna behöver fundera över om data är aktuell eller inte, då all information är realtidsuppdaterad. Affärssystemets automatiserade processer och rollfördelning är byggt för att hantera stora volymer. Enklare och tidskrävande arbetssteg kan skötas av personal som är mindre kvalificerad.

Från början byggt för multiklienthantering

Vårt kompletta affärsystem är från början byggt för hantering av koncerner och internationella verksamheter. Multiklienthanteringen ger en oslagbar överblick. Ekonomibyrån får en egen domän i Xledger med alla sina kunder. Från domännivån går det effektivt att sköta redovisningen i alla bolag. Det spar tid eftersom ekonomikonsulten inte behöver logga in och ut mellan bolagen eller överföra information mellan olika nivåer, företag och IT-system. Rapporter kan tas ut både på enskilda företag-, koncern- eller ekonomibyrånivå.

Dessutom frigör Xledger tid för rådgivning genom att minska manuellt arbete. SaaS-plattformen ger stordriftsfördelar vad det gäller säkerhet, upptid, tillgänglighet och miljö. Backup, spegling och uppgraderingar behöver ni aldrig bry er om eller betala för, det sköter vi centralt.

Xledger lockar nya kunder

Våra partners kan erbjuda kunderna en äkta webbaserat affärssystem med avancerad funktionalitet. Xledger har idag en av de bredaste och djupaste funktionaliteten av ekonomisystem/affärssystem i molnet. Det gör våra partners ännu mer attraktiva i takt med att allt fler företag efterfrågar modernare affärssystem som molntjänster.

Xledger passar som affärssystem och ekonomisystem för de flesta branscher och storlekar. Ekonomi-intensiva företag som har många fakturor och verifikationer i huvudboken tjänar massor sparar tid med automatiserade processer. Koncerner, internationella verksamheter, företag med stort fokus på tid och projekt eller behov av att följa upp bokföringen i många dimensioner får ögonblicklig överblick direkt i affärssystemet.