Inbyggt grafikverktyg | Xledger Sverige

Inbyggt grafikverktyg tillgängligt överallt

Enkelt att presentera data i grafisk form

Alla onlinerapporter producerar data som kan visas i grafisk form med ett klick vilket gör att man slipper exportera data till verktyg som t.ex. Excel för att presentera den i diagramform. Det inbyggda grafikverktyget är flexibelt och man kan om man vill anpassa grafiken så att data presenteras på det sätt man önskar.

Diagrammen kan anpassas så att de kan visas som t.ex. stolpdiagram, cirkeldiagram eller linjediagram och vilka dataserier som ska ingå kan väljas fritt. Hur belopp ska visas och färger på de olika elementen kan väljas.

Grafiken är klickbar så att man kan zooma sig nedåt till underliggande data. Det är enkelt att exportera grafiken som bild som därefter kan användas i till exempel rapporter och presentationer.

Resultarapport med klickbar grafik

Resultatrapport (klicka för större bild)

Grafik framställs automatiskt

Det finns olika grafer på de hemsidorna som uppdateras med automatik för att snabbt och enkelt få översikt över olika data som till exempel:

  • Åldersfördelning av öppna poster i kundreskontran
  • Försäljning per kund
  • Försäljning per artikelgrupp
  • Tidsåtgång i projekt

Man kan från dessa enkelt klicka sig nedåt för att analysera underliggande data.

Åldersfördelning i kundreskontran

Åldersfördelning öppna poster i kundreskontran (klicka för större bild)

Xledger framställer också några vanliga grafer med automatik där man enkelt ser förändring över tiden, som till exempel:

  • Nettoomsättning
  • Personalkostnader
  • Övriga kostnader
  • Rörelseresultat efter avskrivningar
Rörelseresultat efter avskrivningar

Rörelseresultat efter avskrivningar (klicka för större bild)

Du kan enkelt spara ner grafiken för att använda i till exempel powerpoint.