Tryggt införande med Xledger | Xledger Sverige

Ett tryggt införande

Med Xledger får du ett snabbt och enkelt införande av affärssystemet

Snabbt igång på dina villkor

Eftersom systemet redan är igång och inget ska installeras kommer du snabbt igång med Xledger

Eftersom inget ska installeras och systemet redan är i drift så kan införandet av Xledger ta 2 – 3 kalendermånader,  jämfört med traditionella installerade system som ofta är i gång efter dubbelt så lång tid.

De två främsta anledningarna till att införandet går snabbare än traditionella affärssystem är att affärssystemet redan är installerat (SaaS) och att vi har utvecklat en implementeringsmetodik (XIM) som säkerställer ett kvalitetssäkert, förutsättningsbart och effektivt införande av Xledger.

Fördelar med Software as a Service (SaaS)

Xledger finns i en enda kodmassa och en databas för alla kunder vilket bidrar till att det är lätt att komma igång och ni slipper inköp, lokala eller centrala installationer och betydligt mindre grunduppsättningar. Detta möjligör för oss att låta våra kunder ärva egenskaper, regler, rapporter etc från global nivå i Xledger. Vi administrerar även nationella regelverk i t. ex. Sverige så att alla svenska företag kan ärva svenska traktamentesregler, momsregler, baskontoplan etc. Arvet skräddarsys för att passa kundens behov. Om man är en koncern eller ekonomibyrå så kan man därefter skapa koncern- eller klientgemensamma uppsättningar som kan ärvas ned till underliggande företag i strukturen. Detta sparar tid vid införandet, men även i drift då Xledger till stor del sköter underhållet.

Xledger Implementation Methodology (XIM)

Vårt ramverk gör att processen för implementering är exakt densamma varje gång och är möjligt med en enda version av affärssystemet. XIM är baserat på ”best practice” som vi ackumulerat under mer än tio års erfarenhet av att garantera våra kunder ett konstnadseffektivt och kvalitetssäkrat införande. XIM består av fem faser med underliggande beslutspunkter och aktiviteter.

Xledgers införande utgår från dina behov

Tillämpningen av Xledger kan till stor del anpassas efter kundernas behov och krav, till skillnad från många andra webbaserade system. Utifrån inledande gemensamma diskussioner om hur verksamheten följs upp på bästa sätt ser vi till att er organisation får optimal tillämpning av Xledger.