Innovatum väljer Xledger | Xledger Sverige

Innovatum sparar tid med Xledger

”Tryggt med helintegrerad lösning”

Innovatum logo

Info

Kontor i: Trollhättan
Bransch: Science Park
Affärsystem innan Xledger: Visma Administration
Användande: Projektredovisning, tidrapportering och bankintegration

Innovatum är ett utvecklingscentrum som jobbar med att bredda och stärka näringslivet i Västsverige, samt att väcka barns nyfikenhet för teknik och kreativ industri. Stiftelsen Innovatum är huvudman för verksamheten som bedrivs i en koncern med fyra bolag.

Vad är resultatet?

En av de största vinsterna med Xledger är att hanteringen av leverantörsfakturor har underlättats betydligt. Innovatum har omkring 4000 leverantörsfakturor per år och den digitala attesten och bankintegrationen upplevs mycket positivt, även av användarna som ger mycket positiv feedback internt.
Mest tid vinner vi i tidregistreringen. Vi har stora krav på projektredovisning och redovisar nästan all tid i projekt. Tidigare behövde vi ibland redovisa tid tre gånger; avvikelser som till exempel frånvaro på ett ställe och projektredovisning både internt och externt. Nu sköter vi allt direkt i Xledger.

Vad var utmaningen?

Under många år letade vi efter ett nytt affärssystem och efter att ha gått igenom många system valde vi till slut Xledger. I det läget hade vi sedan länge vuxit ur vårt gamla system och hade mer än fullt upp med att klara av de dagliga åtagandena.
Vi hade begränsat med resurser under införandet vilket gjorde att vi valde att köpa in in extra support från Xledger då vi inte mäktade med ett införande ovanpå det befintliga ekonomi- och personalarbetet.

Vad blev lösningen?

Det var bra att vi kunde starta med ett par bolag och vi driftsatte det sista bolaget, Innovatum Science Center AB, drygt ett halvår efter att det första företaget gick i drift. Science Center var lite mer komplext då bland annat ett kassasystem skulle integreras med Xledger.

 

Anneli Johansson, Ekonomiansvarig på Innovatum