Internationella verksamheter | Xledger Sverige

Internationella verksamheter

Affärssystem för internationella verksamheter

Företag med verksamhet spridd i olika länder kan med Xledger använda ett gemensamt affärssystem. Det är enkelt att få en överblick över helheten, bolag med olika redovisningsvaluta hanteras enkelt och omräkning till koncernvaluta sker med automatik. Eftersom Xledger alltid är uppdaterat kan man komma åt realtidsinformation oavsett plats, tidszon och med vilken typ av dator, smartphone eller läsplatta som helst.

Xledger kräver väldigt lite av den lokala utrustningen: ingen programvara installeras och systemet går att köra över mobilnätet (3G) vilket gör att det går att komma åt Xledger även i de mest svåra tekniska förhållanden.

Eftersom vi finns i tio länder skulle det vara omöjligt att distribuera ut ekonomiarbetet lokalt med ett traditionellt system med fungerande IT ute i dessa länder. I Xledger kan den lokala personalen vara delaktiga i ekonomiprocesserna.

Katja Mannerla, redovisningsansvarig på Kvinna till kvinna

Läs mer om Kvinna till kvinna >>

Systemet är översatt till flera olika språk och användaren väljer själv enkelt vilket språk som skall användas.