Kurser | Xledger Sverige

Kurser

Xledger utbildning

Kurser i Xledger

Önskar du att använda Xledger mer effektivt? Är du nyanställd? Ja, då har du nytta av våra standardkurser.

Xledger kurser hösten 2018

Önskar du att använda Xledger mer effektivt? Är du nyanställd? Ska du bli Xledger superuser för ditt företag? Ja, då har du nytta av våra standardkurser.

Kurserna fokuserar på användandet av Xledger och är inte en teoretisk genomgång av det aktuella fackområdet. Det är därför viktigt att kursdeltagaren har grundläggande kompetens inom fackområdet. Våra kursledare arbetar även med implementering och support av Xledger och känner därför väl till de frågeställningar som kursdeltagarna möter i sitt dagliga arbete.

Kurserna hålls i vår utbildningslokal vid vårt kontor i Alvik i Stockholm.

Bokföring 1 och 2 är för de som är bokföringsansvariga eller arbetar med bokföring. Målet är att ge kursdeltagaren en introduktion till grundläggande redovisningsfunktioner som bokföring av verifikat, fakturering, momsredovisning och grundläggande analys och rapportering. Kursen är baserad på rollen Bokföringsansvarig.

Innehåll Bokföring 1:
Introduktion till Xledger
Inkommande leverantörsfakturor
Korrigering verifikat
Reskontror
Fakturering
Momsredovisning
Analys och rapportering
Inställningar och underhåll

Innehåll Bokföring 2:
Konteringsdimensioner
Attestflöde för leverantörsfakturor
Avancerad fakturering
Bank
Budget
Anläggning
Inställningar och underhåll

Projekt 1 och 2 är för dem som hanterar projektredovisningen i Xledger. Målet är att ge kursdeltagaren en introduktion i projektfaktureringen från A till Ö, hela processen från att en timma blir rapporterad till den är fakturerad. Samt vilka möjligheter som finns för projektuppföljning/- styrning i Xledger. Kursen är baserad på rollen Projektadministratör, men är naturligtvis även nödvändig för rollen Bokföringsansvarig i företag som jobbar med projektredovisning.

Innehåll Projekt 1:
Generellt om projekt
Grundläggande uppsättning
Tidrapportering
Projektfakturering
Projektredovisning
Timuppföljning på projekt och anställd
Inställningar och underhåll

Innehåll Projekt 2:
Repetition från Projekt 1
Avancerad tidrapportering
Avancerad projektfakturering
Projektuppföljning
Resursplanering
Analys och rapportering

Kursen Administratör är för dem som är eller ska bli super-user för sitt företag. Kursen fokuserar på avancerad uppsättning av Xledger, bl. a. hur man skapar nya enheter, lägger upp användare etc. Dessutom tittar vi på underhåll av register, integrationer och hur man bygger egna rapportmallar (XRW). Kursen är baserad på rollerna Domänadministratör och Bokföringsansvarig.  

Förkunskaper för Administratörskursen: Deltagare ska ha genomfört Bokföring 1 och Bokföring 2.

Innehåll Administratör:

  • Enhetsadministration
  • Behörighetskontroll
  • Underhåll av register
  • Filimport och integrationer
  • Export
  • Bygga rapportmallar för ekonomirapporter (XRW)
  • Tips och trix


Kurskalender hösten 2018

Kurs Pris per deltagare Tid September Oktober November
Bokföring 1 2.500 SEK 09.00 – 16.00 19* 17  
Bokföring 2 2.500 SEK 09.00 – 16.00   18* 22**
Projekt 1 2.500 SEK 09.00 – 16.00 20   27
Projekt 2 2.500 SEK 09.00 – 16.00     28
Administratör 2.500 SEK 09.00 – 16.00    8  

* Kurstilfället fullbokat
** Nyinsatt kurstillfälle 

Anmälan till kurs

Avanmälan till kurs måste ske senast 3 arbetsdagar före kursdatum om inte kursavgiften ska bli fakturerad.

Anmälan och avanmälan sänds till kurs@xledger.se. Fyll i nedan uppgifter vid anmälan:

Anmälan

Kurs:
Datum:
Namn:
E-post:
Telefon:
Företag:
Partner:
Kommentar:

Plats: Kurserna genomförs i Xledgers fina lokaler i Stockholm:

Gustavslundsvägen 137, 4 tr
167 51 Bromma