Kurser | Xledger Sverige

Kurser

Kurser i Xledger vinter/vår 2018

Önskar du att använda Xledger mer effektivt? Är du nyanställd? Ska du bli Xledger superuser för ditt företag? Ja, då har du nytta av våra standardkurser.

Kurserna fokuserar på bruk av Xledger och är inte en teoretisk genomgång av det aktuella fackområdet. Det är därför viktigt att kursdeltagaren har grundläggande kompetens inom fackområdet. Våra kursledare arbetar även med implementering och support av Xledger och känner därför väl till de frågeställningar som kursdeltagarna möter i sitt dagliga arbete.

Bokföring 1 och 2 är för de som är bokföringsansvariga eller arbetar med bokföring. Målet är att ge kursdeltagaren en introduktion till grundläggande redovisningsfunktioner som bokföring av verifikat, fakturering, momsredovisning och grundläggande analys och rapportering. Kursen är baserad på rollen Bokföringsansvarig.

Innehåll Bokföring 1:
Introduktion till Xledger
Leverentörsfakturor
Korrigering verifikat
Reskontror
Fakturering
Momsredovisning
Analys och rapportering
Inställningar och underhåll

Innehåll Bokföring 2:
Konteringsdimensioner
Attestflöde för leverantörsfakturor
Avancerad fakturering
Bank
Budget
Anläggning
Inställningar och underhåll

Projekt 1 och 2 är för de som hanterar projektredovisningen i Xledger. Målet är att ge kursdeltagaren en introduktion i projektfaktureringen från A till Ö, hela processen från att en timma blir rapporterad till den är fakturerad. Samt vilka möjligheter som finns för projektuppföljning/- styrning i Xledger. Kursen är baserad på rollen Projektadministratör, men är naturligtvis även nödvändig för rollen Bokföringsansvarig i företag som jobbar med projektredovisning.

Innehåll Projekt 1:
Generellt om projekt
Grundläggande uppsättning
Tidrapportering
Projektfakturering
Projektredovisning
Timuppföljning på projekt och anställd
Inställningar och underhåll

Innehåll Projekt 2:
Repetition från Projekt 1
Avancerad tidrapportering
Avancerad projektfakturering
Projektuppföljning
Resursplanering
Analys och rapportering