Ny release av Xledger 21 juni (R2) 2015 | Xledger Sverige

Ny release av Xledger 21 juni (R2) 2015

I denna release av Xledger är fokus bland annat förbättringar inom Projekt där framförallt funktioner för projektledarroller har förstärkts.

Några andra exempel på förbättringar och ny funktionalitet är:

  • Ekonomiska rapporter har fått en renare och tydligare layout och det finns t.ex. möjlighet att snabbt och enkelt dölja och ta fram olika kolumner
  • Avancerade sökningar kan sparas och namnges
  • Tidrapportörer kan kopiera valfri tidigare vecka med eller utan timmar
  • Det har skapats flera organisationsrelaterade vyer

Läs om alla nyheter i release notes som du hittar när du är inloggad i Xledger eller kontakta oss om du vill ha detaljerade beskrivningar i en PDF!

Publicerad den av Xledger