Ny release den 13 mars 2016 (R1) | Xledger Sverige

Ny release den 13 mars 2016 (R1)

I denna release av Xledger tillkommer nya vyer för leverentörsflödet, vyer för godkännande och verifikatregistering samt nya ekonomirapporter.

Några andra exempel på förbättringar och ny funktionalitet är:

  • Ny mouseover-funktionalitet för förhandsvisning av detaljer, för att slippa borra sig ner med drilldown.
  • Nya anvancerade frågebilder med utökad sök- och filtreringsfunktionalitet.
  • Förbättrad funktionalitet vid överförning av fakturaunderlag till säljorder
  • Koncernintern bokföring med automatiserad avräkning

 

Drilldown

Läs om alla nyheter i release notes som du hittar när du är inloggad i Xledger eller kontakta oss om du vill ha detaljerade beskrivningar i en PDF!

Publicerad den av Xledger