Nyckeltal | Xledger Sverige

Håll koll på nyckeltalen med Xledger

Xledger har inbyggda funktioner för att automatiskt redovisa de vanligaste nyckeltalen. På hemsidan för de roller som är avsedda för ekonomiansvariga/ledning finns en sammanställning av nyckeltal som automatiskt uppdateras flera gånger per år. En jämförelse mot samma period föregående år visas också.

Nyckeltal beräknas automatiskt

Automatiskt beräknade nyckeltal (klicka för större bild)

Enskilda nyckeltal kan visas i grafisk form där man ser förändringen över de senaste åren.

Översikt över nyckeltal

Översikt nyckeltal (klicka för större bild)