Fördefinierade rapportmallar | Xledger Sverige

Fördefinierade rapportmallar ger snabba svar

I Xledger finns mängder av fördefinierade online-rapporter. De är specifika för respektive modul och ger snabbt en färdig rapport på skärmen där det går att välja vilket innehåll rapporten ska visa och hur utdata ska presenteras.

Alla är uppbyggda på samma sätt: fält där man kan göra urval på till exempel tidsintervall, kostnadsställe eller egendefinierad konteringsdimension (XGL). Man kan också välja gruppering (t.ex. kvartal) och vilka kolumner man vill se. Vad som kan väljas är olika för respektive online-rapport.

Alla data kan med ett klick exporteras till excel eller presenteras som diagram. Man kan också zooma sig nedåt till underliggande data, som till exempel en enskild leverantörsfaktura eller tidrapport.

Huvudboksrapportering

I huvudboken finns ett tjugotal fördefinierade online-rapporter för ekonomisk uppföljning och rapportering. Några exempel är:

  • Faktiskt utfall mot budget
  • Resultat mot föregående år
  • Pivoterad kontobalans
Pivoterad kontobalans

Pivoterad kontobalans (klicka för större bild)

Projektrapportering

Några exempel på online-rapporter i projektmodulen är:

  • Projektstatus
  • Tidrapportöversikt
  • Översikt resursplan
Översikt över projekten

Projektstatus (klicka för större bild)

Försäljning och inköp

Här finns olika online-rapporter för att ta fram till exempel:

  • Försäljningsöversikt
  • Orderöversikt
  • Statistik över försäljning
  • Provision/Royalty
Försäljningsstatistik per säljare

Försäljningsstatistik per säljare (klicka för större bild)