På AB väljer Xledger | Xledger Sverige

På AB väljer Xledger

Vi är glada att välkomna På AB som ny kund!

På AB är ett konsultföretag som genom sin modell pm3 levererar organisationsutveckling och effektivisering med inriktning på interna affärer, portfölj- och förvaltningsstyrning samt governance.

Hela pressmeddelandet kan läsas i pressrummet

Publicerad den av Xledger