Projekt 1 och 2 | Xledger Sverige

Projekt 1 och 2

Projekt 1 och 2 är för dem som har ansvar för projektuppsättningen i Xledger. Målet är att ge kursdeltagaren en introduktion i projektfaktureringen från A till Ö, hela processen från att en timma blir rapporterad tills den är fakturerad. Samt vilka möjligheter som finns för projektuppföljning/-styrning i Xledger. Kurserna är baserade på rollen Projektadministratör, men är naturligtvis även nödvändig för rollen Bokföringsansvarig i företag som jobbar med projektredovisning.

Innehåll Projekt 1:
  • Grundläggande uppsättning och projektstruktur
  • Tidrapportering
  • Projektfakturering
  • Timuppföljning på projekt och anställd
  • Inställningar och underhåll
  Innehåll Projekt 2:
   • Prislistor
   • Fastprisprojekt
   • Vidarefakturering
   • Uppsättning av timkostnad
   • Arbetsplan/ kalender
   • Resursplanering och projektbudget
Prosjekt 1