Skapa egna rapporter | Xledger Sverige

Skapa egna rapporter direkt på skärmen

Xledger har flera onlinefunktioner för att enkelt skapa egna rapporter. Gemensamt är att man kan:

  • Välja valfri period som till exempel rullande 12 månader (tex aug-juli) eller viss period under året
  • Välj om resultatet ska presenteras per dag, vecka, månad, kvartal, tertial, eller grupperat ett visst antal månader
  • Jämför flexibla urval och perioder över valfritt antal år
  • Sorteringsmöjligheter

Egendefinierad rapportstruktur

Det är enkelt att själv definiera innehållet i rapporterna i olika rapportmallar. Det finns ett flertal rapportmallar färdigdefinierade i systemet som du enkelt anpassar vid behov alternativt bygger helt egna. För att göra detta krävs inga programmeringskunskaper.

Resultatrapport över flera år

Resultatrapport över flera år (klicka för större bild)

I vissa av onlinefrågorna kan man därefter välja fritt vilken radmall som ska användas i rapporten som presenteras. Med denna funktion kan man till exempel enkelt göra egna resultatrapporter som kan användas av alla i organisationen. Samma onlinefråga kan på det sättet ge helt olika rapporter genom att byta rapportmall.

Kassaflödesrapport

Kassaflödesrapport (klicka för större bild)

Pivoterade rapporter med dra- och släppfunktionalitet

Ett flertal av onlinefrågorna har pivoteringsfunktioner vilket gör att man kan styra vad som visas på rad- och kolumnnivå. Det gör det enkelt att vända och vrida på data utan att först exportera dem till t.ex. Excel.

Det finns även onlinerapporter med dra- och släppfunktionalitet. De bygger på att man först gör ett urval där man väljer vilket data som ska omfattas av rapporten. Därefter presenteras datat i en bild där man kan flytta om de olika urvalsparametrarna fritt vilket gör man kan sortera om rader och kolumner och direkt få fram en ny vinkel på siffrorna.

Här är två exempel baserade på samma data:

Affärsområde, kvartal och år

Affärsområde per kvartal och år (klicka för större bild)

Genom att välja annat innehåll i rader och kolumner får rapporten en helt annan vinkel:

Affärsområde och kostnadsställe

Affärsområde och kostnadsställe per år (klicka för större bild)