Systempartner | Xledger Sverige

Systempartner

Säljer ni ett system som ni vill komplettera?

Då kan ni använda Xledger som ekonomisystem eller komplett affärssystem. Xledger är den mest omfattande molnlösningen av äkta webbaserade affärssystem.

Xledger går att nå när som helst och var som helst, via valfri webbläsare. Användaren får realtidsuppdaterad och detaljerad informationen om verksamheten direkt. Vårt affärssystem automatiserar tidskrävande processer, så att ekonomiavdelningen kan fokusera på analyser istället för datainmatning. Det finns stöd i realtid för alla roller, som kan nå hela affärssystemet varifrån som helst. Tillgängligheten ökar effektiviteten eftersom den förkortar kundens processer.

Integration

Samtliga delsystem i affärssystemet är direktintegrerade med varandra och kan integreras med andra system. Det är också vanligt att via t.ex. filimport överföra data mellan andra system och Xledger. Exempel på sådan data är kund- och leverantörstransaktioner, huvudbokstransaktioner, kassa- och bankdata samt information om anställda och produkter.

Säkerhet

Xledger tar säkerheten på allvar. Vi använder oss av kryptering som kan förstärkas med tilläggskod. Våra servrar är inlåsta i ett professionellt driftcentrum och EES-lagstiftning skyddar all data. All data speglas till annan plats och backuper förvaras på ytterligare annan fysisk plats, vilket innebär att alla kunder får katastrofsäkring utan extra kostnad.