Tjänsteföretag och konsulter | Xledger Sverige

Tjänsteföretag och konsulter

Affärssystem för tjänsteföretag och konsulter

Har du koll på timmarna?

Med Xledger får du full kontroll på tidrapporteringen, uppföljningen och faktureringen.

Alla verksamheter som fakturerar timmar till sina kunder vet hur viktigt det är att alltid ha rätt underlag i rätt tid när faktureringen ska göras. Tidrapporteringen måste fungera smidigt för personalen och fakturering av timmar och andra utlägg måste vara korrekt. När det är dags att fakturera måste alla timmar vara inrapporterade och när fakturan skapas måste timpriset bli rätt.

Xledger har funktionalitet för professionella tjänsteföretag och konsultföretag där tiden ofta är det stora värdet i verksamheten som till exempel:

  • designbyråer
  • reklam/PR-byråer
  • arkitekter
  • tekniska konsulter
  • IT-konsulter
  • advokatbyråer

Gemensamt är också att behovet av uppföljning av timmar, projekt och ekonomi är stort. Med Xledger har du full koll på nedlagd och upparbetad tid hela vägen från tidrapport till faktura.

De största fördelarna med Xledger är att det alltid är så enkelt att komma åt systemet. Det är viktigt då vi är ett mobilt företag.

Jörgen Andersson, CFO på Tactel

Läs mer om Tactel >> 

Med Xledger får företaget stöd för hela kedjan: från inrapportering av timmar och utlägg till automatiska faktureringsförslag som hanterar komplex prissättning och vidarefakturering. Ofta är medarbetarna på resande fot eller ute hos kund varför det är viktigt att alltid komma åt affärssystemet. Med Xledgers mobila gränssnitt är det ännu enklare för de anställda att rapportera in tid och utlägg.

Alla timmar redovisas på ett ställe en gång och efter att de är attesterade går de med automatik vidare till faktureringsunderlaget.

Mest tid vinner vi i tidregistreringen. Vi har stora krav på projektredovisning och redovisar nästan all tid i projekt. Tidigare behövde vi ibland redovisa tid tre gånger; avvikelser som till exempel frånvaro på ett ställe och projektredovisning både internt och externt. Nu sköter vi allt direkt i Xledger.

Anneli Johansson, Ekonomiansvarig Innovatum

Läs mer om Innovatum >>