Ekonomi och bokföring | Xledger Sverige

Ekonomi och bokföring

Ekonomisystemet som alltid är tillgängligt

Alltid koll på verksamheten

Det har aldrig varit enklare att följa den ekonomiska utvecklingen i din verksamhet, var du än befinner dig.

Alltid uppdaterad redovisning

Med Xledger är det enkelt att ha en helt uppdaterad redovisning vilket gör att du alltid har tillgång till aktuella data om din verksamhet. Likviditetsanalyser finns tillgängliga där systemet gör en uppskattning på cash-flow baserat på banksaldot samt förfallodatum på kund- och leverantörsfakturor. Du ser direkt om någon faktura inte blivit betald och kan alltid se viktiga uppgifter sammanställda direkt när du loggat in. Det finns också mängder av rapporter och onlinefrågor mot redovisning, reskontror och budget.

Avancerad huvudbok

Huvudboken i Xledger har 12 valfria redovisningsdimensioner samt funktioner som automatisk valutakurshantering, budget- och koncernhantering, anläggningsredovisning mm.

Full spårbarhet ner till minsta detalj

Du kan zooma dig ner från summerade poster i till exempel en resultatrapport ner till de underliggande transaktionerna. I de fall dokument finns kopplade till transaktionen som till exempel en kundfaktura eller en inscannad leverantörsfaktura kan du se dessa direkt på skärmen.

Flervalutahantering

Xledger hanterar flera valutor på transaktionsnivå med automatisk omräkning. Alla valutakurser uppdateras dagligen från Europeiska Centralbanken och det är även möjligt att lägga till egna valutakurser i företaget. Om flervalutahanteringen används kan man också ta ut rapporter i olika valutor. Ett exempel är att man i företaget redovisar i SEK men rapporterar i annan valuta till ett koncernföretag.

Budgetering

I budgetfunktionen kan du registrera budget på alla konteringsdimensioner. Du väljer själv om du vill registrera årsbudget som fördelas månadsvis i tolftedelar, eller om du vill lägga in exakta belopp månad för månad. Om du väljer tolftedelar, så kan du i efterhand gå in och ändra valfria månader. Du kan lägga upp flera olika budget- och prognosversioner och till exempel jämföra utfallet med ursprunglig budget och gällande prognos. Via projektmodulen kan du budgetera timmar på projekt som sedan automatiskt omräknas till intäkter. Xledger kan givetvis enkelt exportera och importera budgetar, bland annat från Excel.