Import och integration | Xledger Sverige

Import och integration

Integrera verksamhetssystemet med Xledger

Har ni behov av att integrera ett befintligt system med Xledger?

Många verksamheter har flera system som är specialanpassade för deras olika processer. Behovet att integrera verksamhetssystem och övriga kringsystem som till exempel ett externt beslutsstödssystem eller fakturahanteringssystem med affärssystemet blir allt vanligare.

Många kringsystem kan avvecklas

Eftersom Xledger har mycket funktionalitet helt integrerat i affärssystemet kan många kringsystem avvecklas. Exempel på system som våra kunder inte längre behöver är till exempel en flora av Excelark, beslutsstödssystem, tidrapporteringssystem, system för projektuppföljning och elektronisk fakturahantering.

Tack vare detta nås många av de fördelar som integrationsprojekten ofta syftar till:

  • Alltid uppdaterat data
  • Minskat behov av manuellt arbete
  • Bättre översikt

Integrationsmöjligheter

Exempel på system som integreras med Xledger är olika typer av skräddarsydda verksamhetssystem, kassasystem, e-handelssystem och liknande.

De data som vanligen importeras till Xledger är till exempel lönedata, affärsinformation från CRM, kassadata från kassasystem, information om anställda och produkter samt import av kunddata och faktureringsinformation.

Man kan även integrera åt andra hållet, så att till exempel ett CRM-system kan göra ett direkt anrop och kontrollera kreditstatus, fakturor och betalningar i Xledgers kundreskontra.

Flera lösningar för import av data

Vi erbjuder flera alternativ för integration med Xledger.

  • Filuppladdning
  • Filimport
  • Folder/Web service

Genom dessa alternativ har vi möjlighet att importera data från en rad system på ett tillförlitligt sätt. Detta säkerställer att alla olika system som används i verksamheten är uppdaterade.

Import kan även göras inför driftsstart av Xledger då det kan vara intressant att importera olika typer av fasta register som till exempel kundregister, projektinformation osv. Man kan även importera historiska transaktioner till huvudboken för att få jämförelsedata till rapporter och onlinefrågor.

Vi hjälper självklart till med att hitta den bästa lösningen för integrationen och våra konsulter finns tillgängliga i integrationsprojektet.