Inköp | Xledger Sverige

Inköp

Inköp integrerat med affärssystemet Xledger

Flexibel inköpshantering

Håll koll på inköpen med Xledger.

Stöd för hela inköpskedjan

Xledger har en flexibel lösning för inköpshantering där du själv väljer hur avancerad den ska vara. Systemet hanterar hela processen från inköpsorder till varumottagning och bokföring av fakturan.

Funktionalitet finns för bland annat:

  • Inköpsmallar för återkommande inköp
  • Automatiskt genererade inköpsförslag
  • Inköpspriser
  • Returhantering
  • Serienummer och partinummer

Inköp kan följas upp på olika nivåer som till exempel artikel, leverantör, projekt, kostnadsställe eller egendefinierade konteringsdimensioner. Användaren kan registrera information som till exempel en längre beskrivning, leverantörens artikelnummer, överenskommet pris, antal och enhet på inköpsordern. Inköpsorder kan registreras i valfri valuta.

Fullt integrerad med övriga moduler

Inköpsmodulen är fullt integrerad med leverantörsreskontra, projektredovisning och huvudbok.