Kund- och leverantörreskontra | Xledger Sverige

Kund- och leverantörreskontra

Affärssystem på webben med kund- och leverantörreskontra

Kundreskontra

Kundreskontran i Xledger är helt integrerad med huvudboken och övriga delsystem. Funktionerna är designade för att uppnå största effektivitet och automatisering i hanteringen av kundfakturorna. Faktureringsmodulen i xledger är direkt integrerad med kundreskontran. Det är också möjligt att importera reskontraposter från externa system.

Alltid aktuell information

Bankintegrationen i Xledger gör att kundreskontran alltid är uppdaterad med de senaste inbetalningarna. Du ser därför enkelt vilka kundfakturor som inte är betalda. Det är också möjligt att direkt zooma ner från saldo på utestående kundfordringar ner till enskild faktura som ligger lagrad som PDF tillsammans med transaktionen.

Påminnelsehantering

Regler för hur påminnelser ska hanteras kan läggas upp per kund och faktura. Du kan själv välja datumintervall och påminnelsetexter. Påminnelser skickas ut automatiskt för de kunder du vill om du väljer att aktivera funktionen.

Automatisk räntefakturering

Om du vill beräknar och framställer Xledger räntefaktura automatiskt när inbetalning inkommit efter förfallodatum.

Leverantörreskontra

Fakturascanning och OCR-tolkning

Inbyggda funktioner för fakturascanningI Xledger finns inbyggda funktioner för att skanna och OCR-tolka fakturor. Du behöver inga externa programvaror utan det enda du behöver utöver Xledger är en dokumentscanner. Inkommande verifikationer och bilagor scannas och laddas upp till systemet. Därefter sker en automatisk process där alla fakturor OCR-tolkas och verifikationer skapas automatiskt. När processen är klar kan de medarbetare som har behörighet plocka upp verifikationerna på skärmen eventuellt komplettera dessa innan de bokförs.

Smarta funktioner underlättar registreringsarbetet

Xledger har funktioner för att komma ihåg hur fakturor vanligen bokförs och föreslår automatiskt kontering baserat på tidigare fakturor från samma leverantör. Om både avsändaren och mottagaren av fakturan är Xledgeranvändare kan fakturan sändas som systemfaktura. Då kommer den omedelbart att visas hos mottagaren, självklart med förslag till kontering.

Elektronisk attest och arbetsflöde

I Xledger finns inbyggda funktioner för elektronisk attest och arbetsflöde. Inga extra programvaror behövs – när fakturor är scannade och tolkade går de ut i organisationen för elektronisk attest.

Egendefinierat regelverk för attestansvar

Ett regelverk definieras för vem eller vilka som ska attestera respektive faktura. Det kan exempelvis vara beloppsgränser, kostnadsställe, projekt eller typ av verifikation som styr vem som ska attestera.

Attestering i flera led

Attestering kan ske i flera led, så att fakturan i viss ordning passerar olika personer i organisationen.

Ersättare vid frånvaro

Funktioner finns för att definiera ersättare till ordinarie attestant vid till exempel semester eller annan frånvaro.