Order och fakturering | Xledger Sverige

Order och fakturering

Xledger är ett flexibelt affärssystem som anpassas efter kundens behov

Koll på faktureringen?

Fakturera snabbt och enkelt när du vill.

Kompletta funktioner för fakturering

Xledger innehåller kompletta funktioner för fakturering som är helt integrerade med projektredovisning, kundreskontra och huvudbok. Stöd finns för e-faktura, PDF-fakturor, fysiska fakturor, systemfaktura (mellan företag som använder Xledger t.ex. inom en koncern) samt import av fakturaunderlag. Fakturering kan ske lokalt eller helt automatiserat med central fakturautskrift och distribution. Du bestämmer själv.

Projektfakturering

Fakturering av projekt – såväl löpande, fastprisfakturering och samlingsfaktura per kund. Xledger skapar automatiskt fakturaförslag baserat på till exempel tidredovisning, reseräkningar, utlägg etc. baserat på kundens inställningar per projekt.

Säljorder

Fakturering av manuellt registrerade säljorder som kan baseras på mallar. Det finns många möjligheter att lägga upp rabatter och kundspecifika priser. Med hjälp av pris- och rabattmatriser kan man enkelt administrera lösningen. Man kan välja att definiera prislistor och rabattmatriser för hela sortimentet eller att sätta upp det för en produktgrupp eller specifik produkt. På samma sätt kan man knyta pris- och rabattmatriser till en kundgrupp eller en specifik kund.

Abonnemangsfakturering

Abonnemang kan läggas upp där fakturering ska ske med automatik vid vissa tidpunkter. Exempel är hyror, prenumerationer, serviceavtal och liknande. Valfri frekvens kan läggas upp och Xledger genererar fakturaunderlag automatiskt.

Massfakturering

Fakturering av till exempel konferensavgifter där många mottagare ska erhålla samma faktura görs enkelt i Xledger.

Donationsfakturering

Möjlighet att ställa ut fakturor utan ifyllda belopp. Kan till exempel användas av organisationer som får frivilliga bidrag från privatpersoner.

Import av fakturaunderlag

Om fakturaunderlaget finns i andra system är det vanligt med import av fakturaunderlag så att fakturering sker från Xledger.