Koll på verksamheten var du än är | Xledger Sverige

Rapportering och verksamhetsuppföljning

Xledger är affärssystemet som har inbyggda analys och rapportverktyg

Alltid koll på din verksamhet

Xledger ger dig full kontroll oavsett var du befinner dig. Alla data är alltid tillgängliga oavsett vilken dator, telefon eller surfplatta du använder. Allt du behöver är tillgång till internet.

Koll på verksamheten var du än är

Rapporter och frågemöjligheter är centrala för att dra nytta av affärssystemet. Bra verktyg för att hämta ut och analysera data är nödvändiga för att kunna fatta rätt beslut. Xledger är ett affärssystem som från grunden är byggt för att göra information enkelt tillgänglig för beslutsfattare i olika roller i verksamheten.

Med Xledger kan du enkelt använda de förhandsdefinierade online-frågorna och rapporterna samtidigt som du har möjligheten att själv definiera egna rapportmodeller. Resultaten kan valfritt visas som tabell eller grafik direkt på skärmen alternativt levereras via epost.

Hemsidor

När användaren loggar in ser man en hemsida, helt anpassad efter den roll man har i systemet. Där visas utvalda rapporter, diagram och aktivitetslistor som kan visas och döljas individuellt. Det gör att man på ett enkelt sätt kan hålla sig uppdaterad över verksamheten utan att behöva söka fram information.

Läs mer och se exempel på hemsidor >>

Egendefinierade rapporter

Det är enkelt att skapa egendefinierade rapporter så att till exempel linjechefer och projektledare kan skapa beslutsunderlag utifrån sitt perspektiv. Eftersom informationen är enkelt tillgänglig för alla minskar behovet att be ekonomiavdelningen om hjälp eller involvera konsulter för att få fram rapporter om projekt, kostnadsställen eller egendefinierade dimensioner.

Läs mer och se exempel på vår rapportgenerator >>

Färdiga rapporter och frågemallar

Affärssystemet innehåller redan från början många färdigdefinierade rapporter och frågemallar som täcker de flesta behov i den dagliga verksamheten. De finns i alla moduler och är anpassade för frågeställningar som kan vara aktuella inom respektive modul/område. Här finns möjlighet till avancerade sökvillkor, anpassning av vilket utdata som ska visas samt enkel överföring till grafik. Resultatet kan också enkelt överföras till ett kalkylark eller en pdf-fil.

Läs mer och se exempel på våra onlinerapporter >>

Drilldown ner till enskilda verifikationer

Från alla hemsidor, frågebilder och grafik kan man klicka sig ner från den överliggande nivån, till exempel ett grupperat saldo för ett kvartal, ned via konton till de enskilda transaktionerna där man även kan se de inscannade fakturorna i förekommande fall. Detta ger full spårbarhet och kontroll i alla skärmbilder.

Inbyggt grafikverktyg

Med ett klick kan resultatet av många rapporter visas med grafisk presentation där man själv väljer utseende, färg och form. Grafiken har inbyggda drilldown-funktioner som gör det möjligt att zooma ner från en stapel i ett diagram till de underliggande transaktionerna.

Läs mer och se exempel >>

Automatiserad uppföljning av nyckeltal

Xledger innehåller färdiga funktioner för uppföljning av de vanligaste nyckeltalen.

Läs mer och se exempel >>