Flexibel tidrapportering | Xledger Sverige

Tidrapportering i mobil, surfplatta eller på dator

Tidrapportering i mobilen

Har du koll på tiden?

Tidrapportera var du vill och när du vill - i mobilen eller på datorn.

Flexibel tidrapportering

Tidrapportering sker på projektnivå och kan kompletteras med bland annat aktivitet eller uppdrag. Det finns olika vyer i tidrapporteringen som användaren kan välja mellan:

  • dagsbaserad
  • veckobaserad
  • månadsbaserad

Du kan välja mellan att tidrapportera via mobilen, surfplatta eller dator. För att göra det ännu enklare med tidrapportering på mobil eller surfplatta kan du välja att använda Xledger Touch, vårt speciella gränssnitt för mobila enheter. Läs mer om Xledger Touch >>

Tidrapporteringen innehåller flera hjälpfunktioner så att det är enkelt att hitta rätt projekt. Det går att sätta upp genvägar för vanligt förekommande kombinationer av till exempel projekt och aktivitet och det finns onlinehjälp till alla fält. Kontroller görs så att tidrapporten inte innehåller information som är felaktig eller att något saknas.

Attestering av timmar

Xledger har inbyggd funktion för attestering av timmar. Väljer man att använda denna funktion kommer den anställdes tidrapport automatiskt gå till rätt person för attest innan den går vidare i systemet.

Integrerad med projektredovisningen

Tidrapporteringen är fullt integrerad med projektredovisningen så att alla förda timmar kan följas upp på projektnivå. Såväl timkostnad som timintäkt kan följas upp liksom nedlagd tid per projekt/aktivitet mm

Läs mer om projektredovisning och projektuppföljning >>