Automatisering | Xledger Sverige

Automatisering

Automatisering sparar tid i affärssystemet

Effektivare ekonomihantering

Automatiseringen i Xledger medför en effektivisering av administrationen. Du kan lägga tiden på att driva din verksamhet istället.

Xledgers automatisering av arbetsprocesser, utan kundspecifika kostsamma projekt, sänker kostnaden avsevärt för den interna resursåtgången. Uppdaterad online-information för alla roller och den smidiga rapportgenereringen innebär snabbare analyser och att ekonomifunktionen inte behöver lägga ner så mycket tid på att skapa rapporter.

Exempel på automatiserade arbetsprocesser:

 • Bokföring – Xledger lär sig hur fakturorna brukar konteras och presenterar ett konteringsförslag.
 • Fakturor med OCR – inbetalningarna läses in och prickas automatiskt i kundreskontran
 • Verifikationsgenerering – Xledger kan själv skapa verifikationer baserat på transaktioner från banken

Bankintegration – istället för Internetbanken

 • Skickar utbetalningar – godkänn allt i Xledger och betalningarna skickas automatiskt till banken
 • Hämtar inbetalningar – uppdaterar kundreskontran automatiskt
 • Hämtar utförda betalningar – betalningsmarkeras automatiskt i leverantörreskontran
 • Automatiskt avstämda bankkonton – alla transaktioner hämtas från banken och stäms av
 • Likviditetsprognos och kontoställning direkt i affärssystemet – du behöver inte logga in på internetbanken

Helt integrerad EFH, elektronisk fakturahantering

 • Skanning av leverantörsfakturor och övriga verifikationer –
 • Inbyggd OCR-tolkning – Xledger fyller i informationen åt dig i verifikationsregistreringen
 • Mailmottagning av PDF-fakturor utan utskrift – blir automatiskt preliminär verifikation
 • Elektroniskt attestflöde – fakturorna går automatiskt till rätt person för attest

Koncernhantering och Valutahantering

 • Eliminering av interna transaktioner – sker automatiskt mellan företag i Xledger
 • Konsolidering – sker med automatik i vald koncernvaluta
 • Systemfakturor mellan interna bolag – inga fakturor behöver skrivas ut och skickas mellan bolagen
 • Avancerad valutahantering – Xledger räknar automatiskt om mellan valutor på transaktionsnivå