Flexibelt affärssystem | Xledger Sverige

Låt affärssystemet följa med i verksamhetens utveckling

Ett flexibelt affärssystem

Affärssystemet som anpassas efter verksamheten

Xledger anpassas efter de behov verksamheten har och kan förändras med ändrade förutsättningar

För att kunna hantera förändringar i verksamheten och vår omvärd krävs det flexibilitet. Xledger är skapat för att ge ett försprång i en föränderlig och global värld, därav präglas vi av flexibilitet i prismodell, valuta, typ av arbetsredskap, kodsträng, rapportering och möjligheter till arbetsdelning precis som våra kunder själva vill.

Anpassas efter era behov

Vi anpassar Xledger efter just era behov. Som standard finns alltid konto, kostnadsställe och projekt tillgängliga. Utöver det kan ni själva definiera upp till tolv valfria koddelar, till exempel produktkategori, individ eller region. Projektorienterade företag kan bryta ned sina projektstrukturerer helt fritt och timpriser kan sättas helt flexibelt baserat på person, roll, projekt, kund, fastpris mm.

Dela upp arbetet som ni vill

Xledger är även byggt så att ni kan arbetsdela som ni vill, både internt och externt. Rollbaserad funktionalitet gör det möjligt för olika anställda inom företaget, koncernen eller ekonomibyrån att flexibelt dela upp arbetet med till exempel fakturahantering, bokföring, attestering och utbetalningar. Kunden kan enkelt outsorca valfria delar av de olika ekonomiprocesserna. Vi har partners som hanterar de delar av administrationen om våra kunder inte vill sköta dessa själva.

Stöd för internationella verksamheter

Xledger fungerar med många olika redovisningsprinciper, språk och valutor – nödvändigt för verksamheter spridd över många länder eller har internationella affärer.