Lägre kostnad i molnet | Xledger Sverige

Lägre totalkostnad än för traditionella affärssystem

Att Xledgers totalkostnad är betydligt lägre än för traditionella system med likvärdig funktionalitet beror på att vi är byggda från grunden till molnet. Traditionella affärssystem hävdar ofta att de är molntjänster, men i själva verket har de oftast byggt ett webbgränssnitt eller utvecklat vissa funktioner i molnet. Men alla kostnadsbesparingar du får av ett äkta webbaserat affärssystem får du inte genom att välja dessa typer av system.

Lägre konsultkostnader

Ett införande av Xledger är tryggt och säkert. Konsultkostnaderna är en av besparingarna där den förutsägbara kostnaden är mycket lägre än för likvärdiga traditionella system. Löpande konsult- och supportkostnader minimeras så att kostnaden för konsultation endast är en bråkdel jämfört med traditionella system.

Flexibelt avtal – betala för det ni använder

Med Xledger binder ni inte upp er på långa avtal och ni betalar endast för det ni använder. Alla förändringar blir ofta kostsamma i traditionella ekonomisystem. Med Xledger så kan ert företag växa utan problem och även expandera utomlands.

Inga andra IT-kostnader för affärssystemet

Med SaaS betalar du som kund för själva funktionen. Inga extra kostnader för serverhårdvara, SAN, system-/OS-/DB-/Citrix-licenser, server-/applikationsdrift, backup, spegling, kommunikation, nätdrift, jourpersonal eller andra IT-tjänster tillkommer.

Inga kostnader för serviceavtal

Ingen kostnad för rätten till nya versioner av Xledger eller för rätten att ha tillgång till support. Alla kunder får automatiskt samtliga uppgraderingar 4 gånger per år utan att verksamheten störs. På så vis hänger kunderna med i affärssystem-utvecklingen utan att behöva ta beslut eller engagera sig, eller för den delen betala för det.

Inga stoppkostnader

Vid uppgraderingar av gamla traditionella system krävs ofta stopp i verksamheten om inte kunderna vill betala för dyr övertid för konsulter och egen personal under helger och nätter. Nya automatiska uppgraderingar av Xledger innebär inga stoppkostnader då dessa alltid sker under några få timmar fredag natt eller lördag förmiddag, 4 gånger per år.

Traditionella installerade system innebär oftast en lägre ”upptid” på grund av stopp beroende av mjukvaruproblem, driftproblem, kommunikationsproblem eller dylikt. På grund av de stordriftsfördelar som en internetbaserad tjänst innebär så kan Xledgers kunder räkna med att tjänsten alltid är uppe. Vi har över 99,98% upptid mätt över den senaste 6-årsperioden. Om ett problem skulle uppstå drabbas alla kunder samtidigt vilket innebär att allt fokus ligger på att rätta till problemet vilket bara behöver göras på ett enda ställe. Vi behöver därför inte alls prioritera mellan större och mindre kunder.