Xledger är det miljövänliga alternativet | Xledger Sverige

Xledger är det miljövänliga alternativet

Xledger är det miljövänliga affärssystemet

Färre pappersutskrifter

Våra användare arbetar ofta direkt på skärmen istället för att skriva ut pappersrapporter vilket bidrar till färre pappersutskrifter. Tack vare den rollbaserade informationen får alla medarbetare och intressenter den skräddarsydda information de behöver direkt på sin hemsida och i sina rapportvyer.

Många ekonomiavdelningar med traditionella affärssystem tvingas skriva ut rapporter av alla de slag. Med Xledger kan realtidsfrågor ställas direkt på ledningsgruppsmötet och i styrelsemötet. Dessutom innebär det elektroniska dokumentarkivet och möjlighet till pdf-fakturor och elektroniska fakturor att våra kunder skriver ut, postar och arkiverar mindre papper. Det sparar både energi och träd.

Undvik onödiga resor

Tack vare tillgången till information oavsett plats, utrustning och webbläsare kan våra kunder undvika onödiga resor till möten som kan genomföras på distans, vilket bidrar till minskade utsläpp och växthusgaser. Informationen i vårt fullt integrerade affärssystem är vid varje ögonblick samma var du än är.

Lägre energiförbrukning med affärssystemet i molnet

Xledger är ett äkta webbaserat affärssystem med endast en installation för mer än 6000 företag.  Vår serverpark förbrukar endast en bråkdel av den energi som hade gått åt med en traditionell teknisk plattform för alla våra kunder. Stordriftsfördelarna innebär att den elförbrukning som respektive Xledgerkund står får i princip är obefintlig, jämfört med traditionella system.