Molnbaserat affärssystem | Xledger Sverige

Ett affärssystem i molnet

Fördelar med ett affärssystem i molnet

Det finns många uttryck för ett affärssystem i molnet – SaaS, Webbaserat, Molntjänst eller Cloud Computing och Xledger är allt detta, byggt från grunden.

När du jobbar i en molntjänst som Xledger så når du alltid ditt affärssystem oavsett var du befinner dig, från valfri enhet och webbläsare – helt utan lokala installationer. Xledgers tillämpning kan även anpassas till stor del efter våra kunders behov.

Något våra kunder uppskattar är att Xledger redan är i drift, klart att ansluta, med samtliga moduler helt integrerade som alla använder. Detta medför stora kostnadsmässiga fördelar om man jämför med traditionella affärssystem. Xledger möjliggör, utan avanccerade projekt, automatiserad administration som sparar mycket intern arbetstid. Ett exempel på detta är vår bankintegration som många kunder uppskattar.

En version av systemet innebär också att införande-, konsult-, support- och utvecklingskostnaderna är avsevärt mindre än för traditionella affärssystem. Våra kunder slipper tekniska problem och IT-kostnader och får automatiska uppgraderingar av systemet fyra gånger per år utan kostnad.

Fem fördelar med ett affärssystem i molnet

  • Snabbt och kostnadseffektivt införande
  • Uppgraderingar ingår
  • Låga konsult-och supportkostnader
  • Avancerad automatik
  • Rollbaserade sidor ger snabb överblick