Överblick på verksamheten | Xledger Sverige

Överblick över verksamheten med kontroll på detaljerna

Rollbaserad hemsida ger snabb överblick

Överblicken över verksamhetens affärsområden, avdelningar och projekt blir snabb, enkel och direkt för alla roller i verksamheten. Varje roll har en hemsida där en komplett översiktsbild med alla personliga beslutsunderlag och uppgifter presenteras direkt vid inloggning. Du kan anpassa startsidan så den passar dig och vi har 12 fria dimensioner i kodsträngen där ni själva kan välja exakt vad ni vill följa upp verksamheten på. Komplex information blir lättförståelig och rapporterna presenteras på ett tillgängligt sätt.

Alltid uppdaterad med aktuell information

Xledger är alltid uppdaterat med den senaste informationen från er redovisning, vilket gör att ni alltid har tillgång till den senaste data som skapar förutsättningar för välgrundade finansiella beslut. Du kan se en ögonblicksbild av er ekonomi eller zooma ned till transaktionsnivå för alla detaljer.

All information – även diagram – är interaktiva och kan visa underliggande transaktioner ända ned till inskannade verifikationer. Det finns översikter över kassaflöde, likviditet, kontosaldon och finansiella data. Resultaträkning och kassaflöde visas även grafiskt och det går att exportera all data till Excel för vidare analys.

Några exempel på realtidsinformation:

  • Projektens status
  • Affärernas och kundernas lönsamhet
  • Kontinuerligt uppdaterad balans- och resultaträkning presenterad i valfri period
  • Kassaflöden bakåt såväl som framåt i tid
  • All information om banktransaktioner och bokföring i samma system

Inbyggda rapport- och frågeverktyg ger snabba svar

Xledger har ett rapportverktyg där du enkelt kan göra egena skräddarsydda rapport- och frågemallar som annars skulle kräva konsultinsatser eller programmeringserfarenheter. Du får full kontroll över varje rad i rapporten och systemet är designat att svara på till exempel:

  • Vilka av alla pågående projekt ser idag ut att missa lönsamhetsmålen?
  • Hur har intäkterna och våra nyckeltal utvecklats de senaste 20 kvartalen?
  • Vilka kostnadsställen har sämst resultat de senaste 18 månaderna?