Säkerhet med affärssystemet i molnet | Xledger Sverige

Ökad säkerhet med affärssystemet i molnet

Med Xledger är dina data säkra i molnet

Xledger tar säkerhet i molnet på allvar och med mer än 6000 företag i drift så behövs det. Vi har stora resurser och erbjuder våra kunder betydligt mer avancerad säkerhet än vad de normalt själva kan bekosta.

Det finns en bristfällig kunskap om säkerhet och säkerhetsrisker i molnlösningar. Mindre seriösa leverantörer underskattar kvalitetssäkrad hantering kring backuper eller kryptering. En annan säkerhetsrisk är servers som är placerade i länder som är kända för att inte respektera företags integritet.

Viktiga aspekter på säkerhet i molnet

Fyra viktiga aspekter på säkerhet när du väljer en molnbaserad lösning för affärssystemet är:

  • Kryptering – säkerställer din integritet – ingen annan ska kunna avlyssna din trafik och läsa av dina data.
  • Legala krav – säkerställ att driften sker i ett land som lyder under EU:s eller EES datalagar och att du får en leverantör du kan ha en jämbördig relation med.
  • Spegling – data dubbellagras för att undvika dataförlust vid t.ex. en hårdiskkrasch
  • Redundans – för att säkra tillgängligheten måste kritiska komponenter i driftsmiljön vara dubblerade

Vi ansvarar för säkerheten

När du väljer Xledger som affärssystem så ansvarar vi för att leverera hela funktionen, inklusive hela driftmiljön och dess tillgänglighet.

IT-miljön är placerad i ett professionellt driftscenter där höga krav ställs på skalskydd, nätsäkerhet och att alla kritiska kompontenter är redundanta. Våra servrar är inlåsta i ett profesionellt driftcenter som riktas mot kunder med kritiska IT-lösningar. Alla kristiska kompomenter är reduntanta, det vill säga dubblerade. Backup tar på all data som också speglas till annan fysisk plats. Även strikt behörighetskontroll med vaktpersonal tillämpas vid driftcentret. Utvändigt skyddas anläggningen med bland annat taggtråd och ståldörrar.

All inloggning sker med en krypterad anslutning som är av samma typ som banker på nätet använder sig av. Lösenord kan kompletteras med krav på tilläggskod. EES-lagstiftning skyddar din data.