Vissa utger sig för att ha en äkta molnlösning – se upp! | Xledger Sverige

Vissa utger sig för att ha en äkta molnlösning – se upp!

Hostade och förvaltande molnlösningar

I ett försök att göra sitt produktutbud mer attraktivt så har de flesta programvaruleverantörer hoppat ombord på moln tåget och hävdar att de har en molnlösning oavsett hur deras lösningar har utvecklats. I teorin så kan alla utge sig för att ha en molnbaserad lösning genom att de hostar lösningen eller kör via virtuella servrar eller via privata lösningar. Leverantören kontrakterar helt enkelt med en av de många leverantörer av infrastruktur och som använder deras infrastruktur (servrar och kommunikation) för att hosta sina kunders programvara.
Det vanliga i detta exempel är att varje kund har en egen instans av mjukvaran som kör på en unik server som är dedikerat till just den kunden. Det finns dock tillfällen där flera kunder kan dela en server, detta förekommer vanligtvis inom E-handel. När kunden själv hanterar hårdvaran så säger man att molnlösningen är ”hostad” och om mjukvaraleverantören hanterar mjukvaran så beskriver man den ofta som en ”förvaltad” molnlösning. I båda fallen så hanterar leverantören mjukvarans miljö, som databasen, applikationer, mellanprogram och operativsystemet.
Men det finns egentligen ingen fasta regler utan varje avtal kan sätts upp efter kundens behov, kunskaper och färdigheter.

(Visa kunder väljer till och med att ringa in sig själva i så kallad “privata moln”, där de inte delar av sin infrastruktur och kunden själv tar ansvar för att underhålla och hantera hela sin miljö).

Software-as-a-Service (SaaS) eller “äkta molnlösning”

Erbjudandet av en äkta molnlösning är lite annorlunda. I detta fall så finns det bara en instans av programvaran (och därmed bara en databas) som delas utav alla kunder som använder programvaran. Eftersom flera klientorganisationer delar på samma Infrastruktur och programvara så beskrivs den äkta molnlösningen ofta som multiklientklösning.
Det är en miljö som ofta används för applikationer som möter stora kundgrupper såsom, flygreservationer, e-handel och detaljhandeln. Därför kallas den äkta molnlösningen ibland för “publikt moln”.

 

Äkta webb

Publicerad den av Xledger