Xledger expanderar och utökar säljorganisationen i Sverige | Xledger Sverige

Xledger expanderar och utökar säljorganisationen i Sverige

Xledger AB utökar nu sin försäljningsavdelning med ytterligare en resurs för att möta den fortsatta efterfrågan av deras molnbaserade affärssystem.

Niklas Danfors har en lång säljerfarenhet från olika mjukföretag såsom Opentext där han arbetet med Enterprice Content Management mot SAP men också från Deltek som har ett affärsystem för projektorienterad verksamhet. Niklas har även verkat inom andra branscher där det ofta handlat om att effektivisera och säkerställa olika processer.

Niklas berättar själv att Xledger intresserade honom då man erbjuder en modern ”molnbaserad” SaaS (Software as a Service) lösning. – Det är en lösning som ligger helt rätt i tiden och som erbjuder ett nytt sätt för företag att hantera och strukturera sin affärprocesser på ett kostnads och resurseffektivt sätt. Möjligheter och som få andra företag kan erbjuda!

Det skall bli jättespännande och intressant att få vara med på denna resa, säger Niklas.

Publicerad den av Xledger