Xledgers största partner etablerar sig i Sverige | Xledger Sverige

Xledgers största partner etablerar sig i Sverige

ViewLedger är en norsk redovisningsbyrå som från början byggt sitt erbjudande på Xledger. Avtal skrevs 2005 och de har därmed varit med under större delen av Xledgers framgångsrika resa i Norge. De är idag den största Xledger-partnern med över 2 500 kunder och 150 anställda. ViewLedger etablerar sig nu i Sverige.

Våra kunder har önskat att vi ska etablera oss i Sverige. Till dessa och framtida kunder är det med glädje vi nu kan meddela att vi startar upp ett dotterbolag i Sverige, berättar Morten Bratlie, styrelseordförande i ViewLedger.

ViewLedger har redan ett antal kunder i Sverige, däribland flera dotterbolag till ViewLedgers kunder men även andra svenska företag.

Flera av våra kunder har efterfrågat våra tjänster även i Sverige och vi tror att den svenska marknaden uppskattar samma typ av tjänsteutbud och servicenivå som vi erbjuder våra kunder i Norge, dock med svenska resurser och med svensk kompetens, fortsätter Morten Bratlie.

Joseph Mogefors, som tiJoseph Mogeforsdigare har jobbat som auktoriserad revisor på KPMG, har tillträtt som VD och är ansvarig för etableringen i Sverige.

För mig är det väldigt spännande att bygga upp en verksamhet baserat på ett så pass framtidsorienterat arbetssätt som Xledger möjliggör, däribland en mycket effektiv arbetsdelning. Sverige är en marknad med stor konkurrens men med NetLedgers nyskapande koncept är jag säker på att vi kommer säkra en solid plats i marknaden, kommenterar Joseph Mogefors.

Fortsatt expansion

ViewLedger startar med kontor i Stockholm och Jönköping med målet att inom några år vara rikstäckande. Framförallt fokuserar de på kunder som helt eller delvis vill outsourca sin ekonomi- och lönefunktion men säljer även Xledger som system samt rådgivningstjänster.

Precis som i Norge kommer vi primärt rikta vårt erbjudande till de företag som vi bedömer har mest att vinna av en övergång till oss och Xledger däribland projektorienterade företag, företag inom handeln samt den ideella sektorn. Vårt tjänsteerbjudande är unikt på den svenska marknaden varför vi tror att vi kommer kunna ha samma framgång här som vi haft i Norge, fortsätter Joseph Mogefors.

I linje med strategin

Det är helt i linje med vår strategi att växa med våra kunder, så etableringen i Sverige är för oss en helt naturlig vidareutveckling av vår verksamhet. Med Joseph Mogefors på plats finns goda förutsättningar att realisera vår vision i Sverige, avrundar Morten Bratlie.

 

Publicerad den av Xledger